Výcvik

Mezinárodní zkušební řád ke stažení:
zk. doprovodného psa - BH
zk. pracovní upotřebitelnosti psa - APr1 APr2, APr3
zk. stopařská - FPr1, FPr2, FPr3
zk. poslušnosti - UPr1, UPr2, UPr3
zk. obranářská - SPr1, SPr2, SPr3
zk. chovné způsobilosti - IPO ZTP
zk. pro pracovní psy - IPO-VO
zk. pro pracovní psy - IPO1, IPO2, IPO3
zk. pro psa stopaře - FH1, FH2
zk. mezinárodní stopařská - IPO-FH
zk. vyhledávací StPr1, StPr2, StPr3

Národní zkušební řád ke stažení:
zk. základní minimum - ZM
zk. všestranného výcviku - ZVV1, ZVV2, ZVV3
zk. psa stopaře - ZPS1, ZPS2
zk. psa obranáře - ZPO1, ZPO2
zk. základního minima malých plemen - ZMMP
zk. psa malých plemen ZMP1, ZMP2, ZMP3
zk. psa malých plemen obranáře - ZMPO
zk. základní ovladatelnosti - ZZO1, ZZO2, ZZO3 (zkoušky se skládají jen z poslušnosti dle ZVV l, ZVV 2 a ZVV 3 bez střelby, při účasti malých plemen se překážka 1 m vysoká snižuje na 40 cm)

!!! ZZO1, ZZO2, ZZO3 + důležité změny v systému zkoušek NZŘ a MZŘ - info 1/2015, 2/2015Kynologická jednota ČR Brno řády ke stažení: ZOP, ZPU-1, ZPU-2, ZPU-S